Kontakt


Poljoprivredna Zadruga Gvozno,
Adresa: Pavlovci bb, 71 230, Kalinovik, RS, BiH

Agricultural cooperative Gvozno,
Address: Pavlovci bb, 71 230, Kalinovik, RS, BiH

Email: pzgvozno@gmail.com

Direktor, dipl. inž. polj. Miljan Veletić
Director, dipl. engineer of agronomy, Miljan Veletić
Tel. 00 387 (0) 65 354 557
E-mail: miljan2012@yahoo.com

Predsjednik Upravnog Odbora PZ Gvozno, Dr polj. nauka Grujica Vico
President of steering board, Prof. Grujica Vico, PhD
Tel. 00 387 (0) 65 728 323
E-mail: vicogrujica@yahoo.com