Usluge i cijene


Poštovani partneri,

Želimo da Vas obavjestimo da će Zadruga sa početkom 2018. godine početi da nudi sljedeće usluge, po cijenama navedenim u tabeli ispod:

  1. Stručne usluge na pripremi projekata: izrada projekata, preduzetničkih planova i studija izvodljivosti, koja se odnose na sredstva predviđena EU fondovima za razvoj poljoprivrede, na Vaše zahtjeve prema bankama ili drugo.
  2. Uzgojno selekcijski rad. Nudmi sprovođenje kontrole proizvodnost u Vašim stadima koja se bave uzgojem goveda u sistemu krava tele, kao i vođenje matične evidencije. Zadruga posjeudje adekvatnu opremu za sprovođenje kontole proizvodnosti, te adekvatne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, po pitanju sprovođenja uzgojno slekcijskog rada.
  3. Mašinski prsten. Usluge koje se odnose na obradu zemlje.

 

CJENOVNIK

na dan 04.01.2018.godine

STRUČNE USLUGE
Broj Vrsta usluge Cijena
1 Priprema projekata na BHS jezicima 3-6% vrijednosti
2 Priprema projekata na engleskom 5-8% vrijednosti
3 Obuke i treninzi iz oblasti uzgoja tovnih rasa goveda po dogovoru
     
UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD
Broj Vrsta usluge Cijena
1 Upis grla u matičnu knjigu 2 KM/grlo
2 Kontrola proizvodnosti na izlazak po grlu (troškovi dolaska se dodatno plaćaju u skladu sa važećim propisima – Za veće udaljenosti, plaćaju se troškovi transporta od 15 kilometra. ) 2 KM/grlo
3 Vođenje kartona upotrebe u prilodu po grlu 1 KM/grlo
4 Vođenje pomoćne matične evidencije po grlu 1,5 KM/grlo
5 Izdavanje pedigrea 10 KM/grlo
     
USLUGE MAŠINSKOG PRSTENA
Broj Vrsta usluge Cijena
1 Oranje 210 KM/ha
2 Drljanje 1. put 100 KM/ha
3 Tanjiranje 2. put 70 KM/ha
4 Frezanje 290 KM/ha
5 Košenje 150 KM/ha
6 Sijanje 130 KM/ha
7 Baliranje rolo bale – sjeno i TD smjese 12 KM/bala
8 Baliranje u foliju  – sjeno i TD smjese 15 KM/bala
Napomena: cijene mašinskog prstena odnose se na udaljenost do 20 km od lokacije Zadruge. Za veće udaljenosti, plaćaju se troškovi transporta od 20. kilometra. Za veće površine obrađenog zemljišta i veći broj urađenih bala cijena se može korigovati, po dogovoru.

 

S poštovanjem,

Rukovodstvo Zadruge, 04.01.201., Kalinovik

 

Objavljeno  17.03.2022.