Konferencija „Udruženja uzgajivača i njihova uloga u procesu EU integracija BiH“


 

Predstavnici naše Zadruge su 17. i 18.12.2021.g. u Tesliću prisustvovali Konferenciji „Udruženja uzgajivača i njihova uloga u procesu EU integracija BiH“. Mi smo bili pozvani kao Članovi Udruženja uzgajivača goveda u sistemu krava tele, a pored našeg Udruženja ovoj konferenciji su prisustvovala još 4 Udruženja sa po 4 predstavnika iz cijele BiH. Organizator ove konferencije je Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS (www.mljekarirs.com). Konferencija je dio projekta koji Udruženje mljekara RS sprovodi podršku BCSDN i finanasiranje od strane SIDA u okviru projekta: ”Village hub – strengthening the CSO sector in the countryside”.Na Konferenciji su predavanja 1. dan održali Aleksandar Marić, M.Sc. sekretar Udruženja mljekara RS, dr Miljan Erbez, stručni saradnik za projekte u Udruženju mljekara. Drugi dan Konferencije se ovom skupu savjetnik Ministra poljoprivrede Srbije i direktor AgroBiznis Magazina, g. Goran Đaković. Konferencija je bila veoma korisna sa mnogo diskusije i mnogo novih informacija o značaju Udruženja za razvoj stočarstva i uopšte njihove uloge u oblasti EU integracija i očuvanja života na selu. 

Pored spomenutih Udruženja, na ovoj konferenciji su učestvovali: Udruženje uzgajivača ovaca i koza Republike Srpske, Udruženje poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa SBK i Udruga proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa„Pramenka“.

Objavljeno  18.12.2021.