Podrška projektu Fondacije IMPAKT – obuka na Farmi PZ Gvozno


Na našoj Zadruzi je održan drugi dan preduzetničke obuke u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja Kalinovik.

Treba svakako naglasiti da je naša Zadruga prije nepune 2 godine upravo od Fondacije IMPAKT dobila podršku za jačanje lanca proizvodnje u našoj zadruzi i dobijanje sertifikata za Organsku proizvodnju, čime smo postali i najveća farma u organskoj proizvodnji u BiH i šire.

Obuku su ispred Zadruge vršili dr Grujica Vico i dipl.inž.polj. Miljan Veletić, direktor zadruge.

Ponosni što smo mogli podržati kolege iz Fondacije IMPAKT. Zadruga se opet vraća na stare staze kada je nekada bila regionalni obrazovni centar.

Objavljeno  21.09.2020.