Saradnja sa poljoprivrednim Univerzitetom u Temišvaru


Od samog osnivanja, PZ Gvozno osim na nivou BiH, aktivno radi i na uspostavljanju međunarodne saradnje. U junu mjesecu 2023. godine smo otvorili i nova partnerstva.  Naime našu Zadrugu su posjetili eminentni profesora sa Banatskog poljoprivrednog univerziteta iz Temišvara (Rumunija). Imali smo priliku ugostiti prof. dr Cosmin Salasan i dr Catalin Zoican. Posjeta farmi Gvozno obavljena je u okviru Erasmus plus mobilnosti prilikom koje su gosti iz Temišvara boravili na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, uključujući Poljoprivredni, Elektrotehnički i Mašinski fakultet.
 
Profesori su upoznati sa radom farme Gvozno, njenim kapacitetima i mogućnostima. Na obostrano zadovoljstvo dogovoreno je da se PZ Gvozno već tekuće kalendarske godine aktivno uključi u proces praktične obuke studenata iz Temišvara.
Kroz dvomjesečni program studentske razmjene koji je fokusiran na praktičnu nastavu, studenti će boraviti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a samu praksu obavljaće na farmi Gvozno.
 
Objavljeno  28.06.2023.