Aktuelno

Tov volova – iskustva iz Slovenije


Nekad su se volovi (muška kastrirana goveda) uzgajali kao radna snaga, a tim bili najcjenjenija pokretna porodična imovina. Danas je vo vrijedan samo kao izvor mesa, meso od vola je specijalitet, a u posljednjih nekoliko godina opet polako zauzima značajn

Više

Budžet za poljoprivredu Republike Srpske raste na ...


Premijer Republike Srpske, g-đa Željka Cvijanović, izjavila je danas da su se usvajanjem Zakona o akcizama i drugih stvari u vezi sa Reformskom agendom i aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, stvorili uslovi da se poveća budžet za poljoprivredu sa

Više

Proizvodi od mlijeka gatačkog govečeta na listi z...


TREBINJE – Međunarodni pokret za tradiciju uzgoja hrane “Slow Food” prihvatio je mliječne proizvode od gatačkog govečeta na listu zaštićenih proizvoda koji treba da se sertifikuju kao zdrava i autohtona hercegovačka hrana – “Arc of taste” katalog.

Više

Junica limuzina prezimljava u stadu evropskog bizon...


Prva goveda useljena u novu staju


Danas su useljena prva goveda u novu staju PZ Gvozno!!! Konačno bolji uslovi za naše životinje! Staja je kapaciteta 100 plotkinja i 100 grla podmladka sa slobodnim sistemom držanja. Bikovi će se držati u posebnoj staji...

Više

Podrška projektu “Unapređenje samoodrživosti u...


Poljoprivredna Zadruga Gvozno u potpunosti podržava projekat “Unapređenje samoodrživosti uzgajivača preživara – ovaca na području opštine Kalinovik kroz povećan stepen finalizacije mesa od ovaca”. Projekat je podržan kroz zajednički program podrške lokaln

Više